WhatsApp Mesajlarının iOS ile Android Arasında Aktarılacağı Bir Özellik Geliyor

WhatsApp’?n geli?tirme a?amas?nda oldu?u yeni bir özellik gün yüzüne ç?kt?. WABetaInfo taraf?ndan ke?fedilen özellik, sohbet geçmi?lerinin hem ba?ka bir telefon numaras?na hem de i?letim sistemleri aras?nda aktar?lmas?n? sa?l?yor. Özelli?in ne zaman kullan?ma sunulaca?? ?imdilik bilinmiyor.