WhatsApp, Yeni Kullanım Koşullarıyla Büyük Yara Aldı: Rakip Uygulamalar Yüzde 1.200 Büyüdü

WhatsApp’?n 15 May?s’ta uygulamaya koydu?u yeni kullan?m ko?ullar?, en çok da rakiplerin i?ine yarad?. Sensor Tower taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre Signal ve Telegram, 2021’in ba??ndan beri yüzde 1.200 civar?nda büyüdü.