WhatsApp’a Sesli Mesajları Göndermeden Önce Kontrol Etme Aracı Geliyor

WABetaInfo, WhatsApp için geli?tirilmekte olan bir özelli?i aç??a ç?kard?. Birbirlerine ses kay?tlar? gönderen kullan?c?lar? ilgilendiren bu özellik, kaydedilen seslerin gönderilmeden önce dinlenip, kontrol edilebilmesini sa?l?yor. Özelli?in ne zaman kullan?ma sunulaca?? ?u an için bilinmiyor.