WhatsApp’a Süreli Mesajlar Özelliğini Otomatikleştiren Yeni Bir Seçenek Geliyor

WhatsApp, yak?n geçmi?te kullan?ma sundu?u süreli mesajlar özelli?inin kapsam?n? geni?letmeye haz?rlan?yor. Ortaya ç?kan bilgilere göre bu özellik, yak?n bir gelecekte tüm mesajlar için bir dokunu?la aktif edilebilecek.