WhatsApp’ı “Mobil Uygulama” Olmaktan Çıkaracak Çoklu Cihaz Desteği Beta Sürümde Yayınlandı

WhatsApp’?n son Android ve iOS beta sürümleri, uzun süredir beklenen yeni nesil çoklu cihaz deste?ini kullan?ma sundu. Ana cihaz?n internet eri?im zorunlulu?unu ortadan kald?ran özellik, yak?n bir gelecekte kararl? sürümlere de ula?acak.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace