Windows Insider Kullanıcıları Artık Linux Uygulamalarını Test Edebiliyor

Insider program? için yeni bir güncelleme yay?nlayan Microsoft, Windows Insider kullan?c?lar?n?n Linux GUI uygulamalar?na eri?mesine destek sundu. Böylece geli?tiriciler, Windows 10 içinden Linux uygulama ve araçlar?na eri?ebiliyorlar.