Word Dosyasını PDF Olarak Kaydetme İşlemi Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlattık

En popüler Office uygulama paketlerinden biri olan Microsoft Office programlar?ndan Word ile haz?rlam?? oldu?unuz belgeleri yaln?zca DOC ya da DOCX de?il, ayn? zamanda herhangi bir ek hizmet kullanmadan PDF olarak da kaydedebilirsiniz. Word dosyas?n? PDF olarak kaydetme nas?l yap?l?r ad?m ad?m anlatt?k.