Xbox Game Pass’e Conan Exiles ve 14 Yeni Oyun Daha Geliyor

Xbox Game Pass, oyuncular?n severek kulland??? ve zaman geçtikçe de büyüyen bir kütüphane. May?s ay?n?n ba??nda RDR Online, FIFA 21 gibi büyük ba?l?klarla kar??m?za ç?kan Xbox Game Pass, bu ay içinde 15 yeni oyuna kavu?acak. Bu oyunlardan biriyse Conan Exiles olacak.