Xiaomi’nin Depolama Alanının RAM Gibi Kullanılmasını Sağlayacağı Bir Özellik Keşfedildi

Bir yaz?l?mc?, Xiaomi’nin MIUI 12.5 için geli?tirmekte oldu?u bir özelli?i gün yüzüne ç?kard?. Yaz?l?mc?n?n yapt??? tespite göre Xiaomi, yeni arayüzünde depolama alan?n?n RAM gibi kullan?labilmesini sa?lamay? amaçl?yor. Sanal RAM ya da geni?leyen RAM olarak isimlendirilen özellik, kullan?c? deneyimini gözle görülür biçimde iyile?tirecek.