Yarattığı Hislerle Limbo’ya Benzeyen 8 Oyun

Ba??ms?z bir platform oyunu yapmak isteyen geli?tiricilerin ilk duraklar?ndan biri olan Limbo özellikle sundu?u atmosfer ve hikaye anlat?m? aç?s?ndan oyuncular?n kalbinde bamba?ka bir yere sahip. Y?llar içinde de Limbo?yu taht?ndan etmek için birçok Limbo benzeri oyun geli?tirildi. Gelin hem bu oyunlara hem de daha önce geli?tirilse de Limbo?ya benzer hisler ya?atan bu oyunlara birlikte bakal?m.