Yazılım Sektöründe Çok Duyduğumuz Script Nedir, Ne İşe Yarar?

Teknolojinin geli?mesi ile birlikte hayat?m?za giren kavramlardan biri olan Script ile basit bir internet sitesi ya da blog tasarlamaya çal???rken bile kar??la?abilirsiniz. Script yaln?zca kodlama alan?nda de?il, tiyatro ve sinemada da kar??m?za ç?kan bir kavramd?r. Gelin Script nedir biraz daha detayl? inceleyelim.