Yeni Araştırmaya Göre İnsanlardan Evcil Hayvanlara Koronavirüs Bulaşıyor Olabilir

?ngiltere’de yürütülen bir ara?t?rma, kedilere insanlardan koronavirüs bula?abilece?ini ortaya koydu. Ara?t?rmay? yürüten bilim insanlar?, böyle bir senaryoda ayn? zamanda kedi ve köpek gibi hayvanlardan insanlara virüsün bula?ma ihtimalinin ara?t?r?lmas? gerekti?ini ifade etti.