Yeni Bir Araştırma, Kedilerin ‘Görünmeyen’ Kutularda Dahi Oturmayı Çok Sevdiğini Ortaya Koydu

Kedilerin kutulara olan ilgilerinin asl?nda tam olarak kutularla ilgili olmad???n? ortaya koyan bir ara?t?rma gerçekle?tirildi. Ev ortam?nda 30 kedi üzerinde gerçekle?tirilen bu ara?t?rma ile kedilerin ‘görünmeyen’ kutular?n içinde olmay? bile çok sevdi?i ortaya ç?kt?.