Yeni Bir Araştırmaya Göre Dünya Üzerinde Toplamda 2,5 Milyar T-Rex Yaşamış

Kaliforniya Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre bugüne kadar dünya üzerinde 2,5 milyara yak?n T-Rex türü dinozor yürüdü, avland?, öldü. Bu say?n?n çoklu?u sayesinde milyonlarca y?ll?k kal?nt?lardan 100 adet ke?fedildi. E?er say? milyonlarla s?n?rl? olsayd?, muhtemelen dinozorlar?n varl???ndan dahi haberdar olmayacakt?k.