Yeni Bir Araştırmaya Göre Düzenli ve Kararında Kahve İçmek Ömrü Uzatıyor

Bilim insanlar?n?n aç?klamas?na göre düzenli ve orant?l? miktarda kahve kullan?m? insan ömrünü uzat?yor. Daha bir çok faydas? bulunan kahvenin a??r? tüketilmesi ise insan sa?l???n? olumsuz etkiliyor.