Yeni Bir Araştırmaya Göre Kablosuz Kulaklıklarda Bütçe Dostu Modeller Revaçta

Yeni bir ara?t?rmaya göre 2021 y?l?n?n 1. çeyre?inde kablosuz kulakl?k kullan?c?lar?n?n %54’ü 100 dolar alt?nda sat?lan kulakl?klara yönelmi? durumda. Piyasada dengeler de?i?ebilir.