Yeni Bir Araştırmaya Göre Zenginler Gerçekten de Fakirleri Anlamıyor

Sosyal Psikoloji ve Ki?ilik Bilimi dergisinde yap?lan bir ara?t?rmaya göre zengin insanlar, gerçekten de fakirleri anlam?yor. Ara?t?rma sonuçlar?na göre zenginler, s?n?f farkl?l?klar?n?n arada yaratt??? bo?lu?u es geçerek, verilen kararlar üzerine hayat?n kurulu oldu?unu dü?ünmeye daha çok meyilli. Ara?t?rma birçok ilginç bilgi içeriyor.