Yeni Çalışmaya Göre Çin Aşısı, COVID-19 Kaynaklı Ölümleri Önlemede Yüzde 80 Etkili

Geçti?imiz hafta Çin?in resmi olarak a??lar?n yüksek koruma sa?lamad???n? belirtmesinin ard?ndan, bu sefer de a??n?n ölümleri yüzde 80 önledi?i aç?klamas? yap?ld?.