Yeni God of War Oyunu Resmen 2022 Yılına Ertelendi

Sony, PlayStation 5 için geli?tirilen yeni God of War oyununun 2022 y?l?na ertelendi?ini aç?klad?. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, en iyi deneyimin sunulabilmesi için geli?tirici ?irket Santa Monica Studio’nun biraz daha zamana ihtiyac? oldu?u belirtildi.