Yeni iPod Touch’ın Tasarım Detayları Ortaya Çıktı: Sonbaharda Tanıtılacak

Apple son olarak 2019 y?l?nda güncelledi?i iPod touch ailesine yeni bir üye dahil etmeye haz?rlan?yor. Payla??lan yeni render görüntüleri iPod touch’?n tasar?m?n? ortaya koyarken, tan?t?laca?? tarihin ise önümüzdeki sonbahar olaca?? söyleniyor.