Yeni MacBook’larda Yer Alacak Apple M2 İşlemci, Seri Üretime Girdi

Nikkei Asia taraf?ndan aktar?lan bilgilere göre Apple’?n yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar?nda yer verece?i M2 i?lemci, TSMC taraf?ndan seri üretime sokuldu. ??lemcinin Apple ürünlerinde kullan?lmak üzere sevkiyat?na önümüzdeki temmuz ay?nda ba?lanaca?? söyleniyor.