Yerli Aşı Adayı, Gönüllülerin Tamamında Antikor Oluşturdu

Kayseri?de geli?tirilen bir yerli a?? aday?, gerçekle?tirilen faz-2 çal??malar?nda gönüllülerin tamam?nda antikor olu?umunu sa?lad?. A??n?n faz-3 çal??malar?n?n bu ay sonunda ba?lat?laca?? belirtildi.