Yerli Aşı Türkovac-Coronovac’ın 3. Doz Klinik Testleri Başladı

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, yerli koronavirüs a??s? Türkovac-Coronovac’?n üçüncü doz klinik deneylerine ba?land???n? aç?klad?. Ankara’da olan ve baz? ?artlar? ta??yan vatanda?lar, gönüllülük esas?nca bu sürece dahil olabiliyorlar.