Yerli SİDA ULAQ, İlk Atış Testinde Hedefini Tam İsabetle Vurdu

Milli Savunma Bakanl???, Yerli Silahl? ?nsans?z Deniz Arac? ULAQ’?n ilk at?? testinde hedefini tam isabetle vurdu?unu aç?klad?. ULAQ’?n testleri, önümüzdeki günlerde de devam edecek.