Yılan Zehrinden Hayati Kanamaları Saniyeler İçinde Durduran ‘Süper Yapıştırıcı’ Geliştirildi

Bilim insanlar?, hayati tehlike olu?turan kanamalar? saniyeler içerisinde durdurmak için vücut dokusuna yap??abilen bir ‘süper yap??t?r?c?’ geli?tirdi. Bu süper yap??t?r?c?n?n ana maddesi ise zehirli bir y?lan?n salg?lar?.