Yine Boeing Yine Kriz: Boeing 737’lerde ‘Ölümcül’ Bir Sorun Olduğu Açıklandı

ABD Federal Havac?l?k ?daresi (FAA), Boeing 737’lerin bas?nç ayarlar?nda sorun oldu?unu ve bu sorunun kabin içi oksijen seviyesini kritik seviyelere dü?ürdü?ünü aç?klad?. FAA’n?n aç?klamalar?na göre havayolu ?irketlerinin uçaklara acilen bak?m yapt?rmas? gerekiyor.