Yolda Yürürken Önüne Değil Telefonuna Bakanlar İçin ‘Üçüncü Göz’ Tasarlandı

Güney Koreli bir tasar?mc?, yolda yürürken telefona bakmaktan önüne bakmay? unutanlar için ‘üçüncü göz’ tasarlad?. Sahip oldu?u sensörlerle yolda yürürken önünüze bir engel ç?kt???nda uyar? veren bu cihaz, ak?ll? telefon kullan?m?n?n geldi?i nokta ve ortaya ç?kard??? baz? risklere dikkat çekmek için geli?tirildi.