YouTube Artık Platformdaki Tüm Videolarda Reklam Göstereceğini Açıkladı

Dünyan?n en büyük video payla??m platformu YouTube, yak?n zamanda kullan?c?lar?n can?n? s?kacak reklam karar?n? aç?klad?. Aç?klamalara göre YouTube, art?k her videoya reklam yerle?tirecek. Küçük içerik üreticilerin videolar?ndan elde edilen gelir, bu üreticilerle payla??lmayacak.