YouTube’a Belirli Bir Saniye İçin Geçerli Yorum Yapma Özelliği Geliyor

Google, YouTube’a eklenen yorumlarla ilgili yeni bir özelli?i test etmeye ba?lad?. Bu özellik, kullan?c?lar?n videonun bir an?na yorum ekleyebilmesini sa?l?yor. Uygulaman?n Android ve iOS sürümlerinde test edilmesine ba?layan özelli?in kararl? sürüme ne zaman gelece?i ?u an için bilinmiyor.