YouTube’dan Net Uyarı: İçerik Üreticilerinin Videolar Dışındaki Hareketleri de Dikkate Alınıyor

Günümüzün en büyük video payla??m platformu YouTube, bugün on binlerce içerik üreticisini video d???nda da sorumlu olma konusunda bilgilendirici bir ?ekilde uyard?. Platform, davran??lar?n negatif görülmesiyle verilebilecek cezalar? da hat?rlatt?.