YouTuber Hazreti Yasuo, Kendi Tokenini Çıkardı: SMA Hastalarına Destek Toplanacak

Hazreti Yasuo ismi ile bilinen YouTuber ve yay?nc? Mustafa Yavuz, kendi tokenini ç?kard?. Hazreti Coin ismi ile ç?kan token projesinin amac? ise SMA hastalar?na ve çe?itli insani yard?m kurulu?lar?na yard?m toplamak olarak aç?kland?.