YouTuber MrBeast, İçerik Üreticilerin Elon Musk’ı Olmak İstiyor

YouTube’un en önemli içerik üreticilerinden olan ve MrBeast ad?yla tan?nan Jimmy Donaldson, gözünü içerik olu?turucular?n Elon Musk’? olmaya dikmi? durumda. Bunu da ilginç i? fikirleriyle sa?l?yor.