YouTube’un İlk Viral Videolarından ‘Charlie Bit My Finger’ NFT Olarak Satılacak

2007 y?l?nda yay?nland???ndan bu yana en çok izlenen viral videolardan biri olan ‘Charlie bit my finger’ (Charlie parma??m? ?s?rd?), YouTube’a veda edecek. Aç?k art?rma ile NFT olarak sat??a ç?kar?lan video, sat??? gerçekle?tikten sonra YouTube’dan kald?r?lacak.