Yurt Dışına Kaçan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in Kaldığı Otel Bulundu

Geçti?imiz günlerde Türkiye’den yurt d???na kaçan ve Arnavutluk’ta oldu?u belirlenen Faruk Fatih Özer’in kald??? otel tespit edildi. Arnavutluk’un ba?kenti Tiran’da oldu?u ö?renilen Özer’i arama çal??malar? yo?unla?t?r?lm?? bir ?ekilde devam ediyor.