Yüzyılın R’si Olur: Apple’ın Kendi Kripto Para Birimini Çıkaracağı İddia Edildi

2019 y?l?nda ?irketlerin kendi kripto para birimlerini ç?karmas?n? ele?tiren Apple, yeni bir iddiaya göre kendi kripto para birimini ç?karma konusuna s?cak bak?yor. Bu yaln?zca bir iddia olsa da ?imdiden kripto para sektöründe bir beklenti yaratmay? ba?ard?.