‘Zihnimizi Bilgisayara Aktarmak’ Bir Gün Mümkün Olacak mı?

Zihin aktar?m?, bilim kurguya dair izledi?imiz, okudu?umuz tüm hikayelerde kar??m?za ç?kan heyecan verici bir kavram. Peki zihin aktar?m? gerçekten mümkün mü, bilimsel bir dayana?? var m?? Yoksa yaln?zca bir kurgudan m? ibaret? Gelin birlikte göz atal?m.