Ziraat Bankası’ndan Yaşanan Erişim Sorunu ile İlgili Açıklama (Sorun Çözülmüş Görünüyor)

Geçti?imiz saatlerde eri?im sorunu ile gündeme gelen Ziraat Bankas?, resmi Twitter hesab? üzerinden bir aç?klama yay?nlad?. Banka, sorunun yo?unluk kaynakl? oldu?unu ve en k?sa sürede üstesinden gelmek için çal??t?klar?n? belirtti.